Nesplacení půjčky

Na začátku potřebujete rychle půjčit, na konci pak může být – pokud člověk neprojeví žádný zájem o řešení situace – exekuce, osobní bankrot a veliké problémy, které člověka často i na několik let odstřihnou od běžného života. Vyvarujte se toho!

VATAonline říká: Nesplacená malá půjčka do 5000 Kč znamená, že musíte uhradit i účelně vynaložené náklady, které vznikají v souvislosti s prodlením. A v případě, že se s dlužníkem nedá domluvit, předáme pohledávku inkasní společnosti.

Co dělat, když půjčku nemůžete splácet?

U VATAonline se můžete vyhnout problémům. V případě, že nedokážete půjčku splatit včas, prodloužte její splatnost a udělejte vše pro to, abyste půjčku mohli zaplatit z další výplaty. VATAonline navíc poskytuje toleranci dvou pracovních dnů po splatnosti, ve kterých můžete půjčku splatit bez dalších nákladů, jež vznikají prodlením dlužníka.

Když půjčku nesplatíte včas, připočteme vám za prodlení více než 10 kalendářních dnů k úhradě náklady spojené s prodlením ve výši 400 korun. Po 30 kalendářních dnech narůstají tyto náklady na 800 Kč, po 40 kalendářních dnech na 1200 Kč.

Klientům se připomínáme - elektronicky i klasickými dopisy

Zároveň klienta pravidelně kontaktujeme - 11., 21., 31., 41. a 51. kalendářní den mu odesíláme písemnou upomínku. Zároveň ho kontaktujeme e-mailem, telefonicky i prostřednictvím sms zpráv. Pokud klient nejpozději 60. kalendářní den celou dlužnou částku, včetně nákladů uhradí na náš účet, je vše vyřešeno. V opačném případě pohledávku předáváme inkasní společnosti Finio, a.s. a náklady související s prodlením dlužníka vzrostou na 2140 Kč.

Rozhodne-li se dlužník splácet, může si s inkasní společností domluvit splátkový kalendář. Nicméně, pokud ani po dalších 3 měsících nedojde k vyřešení problému, je celý spor řešený soudní cestou.

VATAonline říká: Někteří klienti na naše opakované výzvy nereagují. Tím ale nic nevyřeší. Nesplacená půjčka je předána inkasní společnosti - tak jako v případě tohoto modelového případu číšníka Petra.

Kdo nejčastěji dluží?

Nejvíce dlužníků žije v Ústeckém kraji. S půjčkou po splatnosti, případně s dalšími dluhy se tu potýká 15 % dospělých. Na druhém místě v této nelichotivé statistice je Karlovarský kraj. A jak je to u VATAonline? 19 % klientů splatí krátkodobou půjčku na náš účet později než dva pracovní dny po datu splatnosti a určitá část klientů půjčku nesplácí vůbec – 58 % neplatičů tvoří muži.

Tipy, jak nespadnout do dluhové pasti

Ne vždy jde všechno tak, jak má, a splatit půjčku nemůžete. I tak se dá situace řešit jinak než zapíráním se a ignorováním problému, který vzniká. Jak nespadnout do dluhové pasti?

  • Když víte, že nedokážete půjčku splatit včas, prodlužte její splatnost. Tuto možnost poskytujeme online.
  • Ti, co u nás prodlužují dobu splatnosti, tak činí ve snaze splatit půjčku hned z další výplaty.

VATAonline radí: Řešte s námi aktivné své problémy! Tak jako dělník Josef, který se nakonec rozhodl svoje problémy řešit a kontaktoval linku VATAonline.